Bảngthông tìn an toàn phòngchữa cháy

An toàn phòng chữa cháy rất quan trọng.Bảng này được dịch ra nhiều ngôn ngữ, liên lạc  BSTTW qua firesafety@burnsurvivorsttw.org

 
 Bảng thông tin an toàn phòng chữa cháy người lớn  
 
 Bảng thông tin an toàn phòng chữa cháy cho trẻ em  

DISCLAIMER
Copyright © Burn Survivors Throughout The World, Inc.